Stichting Perspektief voor Jeugd in Suriname

Stichting Perspektief voor Jeugd in Suriname is een Nederlandse stichting die als doel heeft bij te dragen aan de activiteiten van de WINgroep, werkzaam in het district Nickerie.
 
Al bijna 20 jaar ondersteunen wij  de WINgroep, waar Rob Mooij tot 2015 werkzaam was.
Wij richten ons met name  op versterking van de kwaliteit, de organisatie en de uitvoering van activiteiten en projecten. We hebben hiermee bijgedragen aan een reeks succesvolle initiatieven in de polders rondom Nieuw-Nickerie, het centrum van het district Nickerie.
 
Primair richten wij ons op projecten die leiden tot meer en betere mogelijkheden voor zinvolle vrijetijdsbesteding en sociale en maatschappelijke ontwikkeling. Het gaat ook om projecten en acties waarmee ernstige vormen van jeugdproblematiek wordt voorkomen c.q. wordt tegengegaan.Criteria voor te ondersteunen activiteiten: kleinschalig, Surinaamse initiatiefnemers hebben het voortouw, ondersteuning met advies en deskundigheid ter plaatse.
Wanneer projecten voldoende zijn voorbereid gaat Stichting Perspektief over tot fondswerving in Nederland.
 
Bestuur van Stichting Perspektief 

Gep Klijnsma Voorzitter
Ellen Vianen Secretaris
Bert van Swol Penningmeester
Claudette Wery    Bestuurslid
Kees Veringmeijer Adviseur
Bart Groeneweg Adviseur


 

Activiteiten van Stichting Perspektief voor Jeugd in Suriname 

Samenwerking met organisaties in Suriname die activiteiten en projecten voor kinderen en jeugdigen uitvoeren.

Doorgeleiden van subsidieaanvragen van de WINgroep naar fondsen in Nederland en - waar nodig - de contacten daarover warm houden.  

Deskundigheid inbrengen met betrekking tot management, organisatie en uitvoering. 

Contacten onderhouden met hogescholen en andere onderwijsinstellingen wanneer de WINgroep  stagiaires nodig heef
t. 

Wegwijs maken  van stagiaires in Nederland en de WINgroep helpen om met deze stagiaires in Nickerie te werken.  

Goederen inzamelen in Nederland die voor het werk van de WINgroep nodig zijn en periodiek zorgen voor een verscheping per container© Stichting Perspektief voor Jeugd in Suriname 2017